Guide til nye ruder:

Sådan udskifter du

selv dine ruder


Læs guiden her

16.05.2017 Kursus om BR15 - de vigtigste ændringer og nye muligheder

2017-05-16


Bliv opdateret og få overblikket over de væsentligste ændringer og nye muligheder inden for energi og indeklima med Bygningsreglementet BR15.

Dato:
16.05.2017 - kl. 13:00-15:30

 

Sted:
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 

Formål
Kurset giver dig et effektivt overblik over de væsentligste ændringer i Bygningsreglementet BR15 i forhold til de skærpede energiregler og de nye krav til indeklimaet. Du får desuden en kort introduktion til de afsnit, der omhandler de tekniske installationer.

 

Indhold
Den 1. juli 2016 trådte BR15 endeligt i kraft. Det betyder bl.a., at den tidligere lavenergiklasse 2015 nu er minimumskrav. BR15 angiver også ændringer vedrørende U-værdikrav til tilbygninger og energikrav til vinduer og døre samt tæthedsprøvning.

På kurset får du overblikket over ændringerne i Bygningsreglementet BR15 vedrørende nybyggeri, tilbygninger og ombygninger. Du får kendskab til de nye muligheder BR15 nu tilbyder, hvor der bl.a. ved renovering kan ses på helheden med de nye renoveringsklasser. Kurset har primært fokus på energireglerne og indeklimaet. Derudover kommer vi kort ind på de ændringer, der er lavet i forhold til de tekniske installationer.

 

På kurset får du viden om
- De nye stramninger af energireglerne
- De komplicerede ombygningsregler, hvor kravet varierer alt efter, om en konstruktion skal udskiftes eller vedligeholdes
- De nye muligheder, der er for at se på bygningen som helhed (renoveringsklasserne) frem for komponentkravene
- De energiregler, der omhandler tilbygninger
- De ændrede krav til de tekniske installationer - og hvad kravene fra EU har af betydning
- Indeklimaet, og de problemer der kan være med overtemperatur og lignende.

 

Efter kurset har du fået
- En gennemgang af de vigtigste ændringer i Bygningsreglement BR15 inden for energi og indeklima, så du er opdateret på de nyeste regler
- Kendskab til de ændringer, der er lavet i forhold til de tekniske installationer

 

Målgruppe
Kurset er et overbliksskabende kursus med en bred målgruppe. Vi fokuserer på de vigtigste emner, og du får prøvet de nye ting af gennem eksempler og små opgaver. Formålet er at give det nyttige, store overblik over ændringerne - og kurset byder derfor heller ikke på en gennemgang af det samlede BR15.

Kurset er egnet for alle professionelle parter i byggeriet. Bygherrer til såvel offentligt som privat byggeri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggesagsbehandlere og andre myndigheder med relation til byggeriet.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

 

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

 

Underviser
Energirådgiver og energikonsulent Anette Louise Klidsbjerg, EnergiTjenesten.
Anette har mange års erfaring med rådgivning og undervisning inden for energi, og hun har været en efterspurgt og rost underviser på bl.a. Energikonsulentuddannelserne.

 

Baggrund
Driften af bygninger tegner sig for ca. 40 pct. af det samlede danske energiforbrug. I april 2009 lancerede regeringen en strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. Som en følge af regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger strammedes kravene til energiforbruget i nybyggeri væsentligt i BR10. Dette for at nå målet om at reducere energiforbruget i nye bygninger med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt mindst 75 pct. i 2020.

I forbindelse med implementering af strategi for energirenovering af bygninger er en generel opdatering og justering af bygningsreglementets energikrav en stor og central opgave. Energistyrelsen gik derfor i efteråret 2014 gået i gang med at opdatere bygningsreglementet, primært med nye energikrav. Energistyrelsen har arbejdet meget hårdt med BR15 og har inddraget branchen intenst.

 

Se mere om kurset og tilmeld dig på: http://www.byggecentrum.dk/kurser/kursuskategorier/handling/vis/produkter/produkt/br15-de-vigtigste-aendringer-og-nye-muligheder/

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér