Energimækning af helårsboliger

Energimærkning af helårsboliger

Er du i gang med at bygge nyt, eller skal du sælge, udleje eller fremleje din bolig – det gælder både huse samt andels- og ejerlejligheder –skal du have et energimærke.

Er du i gang med en større ombygning, kan det også betyde, at du skal have fornyet dit energimærke. I andels- og ejerlejligheder er det ejerforeningens ansvar at håndtere energimærkningen.

Bemærk at reglerne ikke gælder for bygninger med et areal, der er mindre end 60 m2. På lejligheder der udelukkende adskilles med vandrette skel mellem lejlighederne, foretages energimærkning af hele bygningen og ikke af hver enkelt lejlighed.

readon arrow Ring til din lokale EnergiTjeneste og få et tilbud

Energimærkning når du bygger nyt eller bygger om

Energimærkning af nybyggeri er lovpligtigt og betyder, at en lang række nye bygninger skal have foretaget en energimærkning, inden de tages i brug.

Når du gennemfører en totalrenovering af din bolig, gælder samme regler som ved nybyggede enfamiliehuse. Energimærkningen gennemføres for at kontrollere at energirammen er overholdt. Det er Teknisk Forvaltning, som afgør, om en ombygning er så omfattende, at den skal betragtes som en totalrenovering og dermed kræver en ny energimærkning af bygningen.

Bemærk at enfamiliehuse som er opført op til 25 år før selve energimærkningen kan energimærkes uden at lave en bygningsgennemgang. Rapporten udarbejdes så på baggrund af evt. tegninger, data fra BBR samt oplysninger fra sælger. Prisen for denne type energimærkning er væsentlig billigere end for de normale energimærkninger.

Energimærkning når du vil sælge din bolig

Overvejer du at sætte din bolig til salg, skal boligen være forsynet med en gyldig energimærkning, før den må annonceres til salg via en ejendomsformidler. Energimærket skal fremgå af annoncen.

Hvis man som privatperson selv står for salget, kan man vente med at få udført energimærkningen, til der skal indgås en salgsaftale med en køber.

Pris og gyldighed for energimærkning

Når din bolig er energimærket, modtager du samtidig en rapport, der beskriver bygningens energimæssige tilstand. Selve energimærket er trykt på rapportens forside. Energimærkningsrapporten udarbejdes på basis af en bygningsgennemgang og en energirammeberegning.

orange arrow2 Læs mere: Hvad er energimærkning


Prisen for energimærkning af enfamiliehuse op til 300 m2 er underlagt maksimalpriser, som er fastlagt af Energistyrelsen. Priserne fastlægges for et år ad gangen i januar måned hvert år. Se yderligere oplysninger om priser for energimærkning på www.boligejer.dk/energimaerkepris

Energimærkninger har gyldighed i 10 år. Men hvis der ved energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5% af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år.

 

readon arrow Ring til din lokale EnergiTjeneste og få et tilbud

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér