Kvalitetssikring af solcelleanlæg

Med et solcellemarked som de seneste par år er gået fra få til flere hundrede forskellige produkter, kan det være svært som forbruger at finde ud af, hvad man skal vælge. Så hvordan sikrer du dig, at du får et langtidsholdbart produkt, som leverer de kWh el, du bliver stillet i udsigt?

Godkendelser, test og afprøvninger

Der stilles i dag stort set ingen lovmæssige krav til kvaliteten af solcelleanlæg. Generelt set bliver solcellepaneler enten certificeret eller der gives en egenerklæring om overensstemmelse med de gældende standarder. Hvis et produkt er certificeret, er der en prøvningsinstitution eller certificeringsbureau, som har testet solcellepanelet efter de gældende standarder.
I det nedenstående gennemgås, hvad man som minimum bør efterspørge.

Solcelle standard IEC 61 215 / 61 646

Solcellepaneler, som er testet efter standarden IEC 61 215 eller 61 646, overholder en række krav til konstruktion og ydelsen fra solcellepanelet. Standarden 61 215 omfatter de krystallinske solceller mens 61 646 omfatter tyndfilmssolceller.

Vælger du et solcellepanel, som er certificeret efter IEC 61215/61646, har du sikkerhed for, at den nominelle ydelse, som er opgivet på panelet (pmax STC), også er det, som den er afprøvet til. Ligeledes er panelets ydelse afprøvet ved lav solindstråling, ligesom dets normale arbejdstemperatur og ydelsestolerancen er afprøvet.  

Er panelet afprøvet og certificeret efter IEC 61215/61646 har det også været udsat for en række fysiske test med bl.a. skiftende temperaturer, robusthed, tæthed over for fugt. Yderligere er der foretaget en såkaldt ”hotspot”-test, hvor man har tjekket funktionen af bypassdioder inde i panelet, som skal sikre optimal produktion og beskyttelse af solcellerne mod overbelastning.

Tjek solcelleregisteret for certificerede solceller

www.solcelleregisteret.dk kan du finde en række af de solcellepaneler, som er certificeret efter standarden IEC 61 215/61 646. Solcelleregistret er en privat frivillig ordning, som har til formål at give forbrugerne og installatørerne tillid til kvaliteten af de anlæg, som de køber. At et solcellepanel ikke er på listen er derfor ikke ensbetydende med, at det ikke kan være certificeret efter de pågældende standarder.

Solcelle standard IEC 62716

Høje koncentrationer af ammoniak i luften, eksempelvis omkring staldbygninger med dyrebesætninger i, kan være medvirkende til korrosion på solcellepanelerne.  Bor du i et område med høje koncentrationer af ammoniak i luften, kan du derfor vælge et solcellepanel, der er certificeret efter standarden IEC 62716, som betyder, at panelets modstandsdygtighed overfor ammoniak i luften er afprøvet.

Solcelle standard IEC 61701

I kystområder kan solcellepaneler være ekstra udsat for saltholdig luft, som kan medvirke til korrosion af solcellepaneler. Her kan du vælge et solcellepanel, som er certificeret efter standarden IEC 61701. Det betyder at panelets modstandsdygtighed overfor salttåge i luften er afprøvet.

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér