Forbrugerguide: Kravene til lavenergi klasse 2015

Med en bygning i lavenergiklasse 2015 får du en bygning, som ikke er energimæssig forældet om blot få år, og som har et betydeligt lavere energiforbrug sammenlignet med en BR10 bolig.

For en ny lavenergi klasse 2015 bolig på 150 m² vil kravet til energirammen være et energiforbrug på max 36,7 kWh/m²/år. I tallet er indregnet forbrug til opvarmning, varmt vand, ventilation og køling, men ikke til husholdningens forbrug af el til eksempelvis hvidevarer og lys.

I klasse 2015 er de skærpede krav til bygningens tæthed fastsat til at være 1 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

Hvad er energirammeberegninger?

Energiforbruget skal beregnes for alle bygninger i et specielt energiberegningsprogram kaldet Be10, som er udviklet af Statens Byggeforsknings Institut. Be10 skal bruges, uanset om der bygges efter kravene til BR10, lavenergiklasse 2015 eller 2020.

Beregningerne foregår ved, at man taster data for bygningens enkeltdele ind i beregningsprogrammerne. Det giver en beregning på det samlede energiforbrug i en bygning. Ved at justere på de forskellige data på bygningens enkeltdele, kan beregneren altså flytte byggeriet op og ned i energiklasser.

 

Sådan kan du typisk opfylde energikravene:

 

Energiramme: Max 36,7 kWh/m²/år
Isolering Gulv: 400 til 500 mm
Vægge let konstruktion: 350 mm
Hulmur tung konstruktion: 300 mm
Loft/tag: 500 mm
Vinduer og døre: 
U-værdi 0,9
Max 22 m² vinduer pr. 100 m² boligareal
Energimærke A eller B
Opvarmning: Fjernvarme eller varmepumpe

Supplerende
energi:   

Solvarme eller mindre areal med solceller
Ventilation: Ventilation med varmegenindvinding
Andet: De fleste vinduer vender mod syd.
Varmtvandsbeholderen placeres centralt i bygningen, ved tappesteder.
Tagudhæng skygger for sommersol, men lukker vintersol ind.
Huset er kompakt og i 1½-2 plan.
Huset er tæt.

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

Hvad betyder et solcelleanlæg for energirammen i klasse 2015 byggeri

Et solcelleanlæg kan have stor betydning for resultatet af en energirammeberegning - specielt når det drejer sig om lavenergibyggeri, hvor energirammen skal være særligt lav.

Her er et regneeksempel for en lavenergiklasse 2015 bolig:

Bygningens areal       150 m²
Årligt varmeforbrug: 6000 kWh
Årligt elforbrug (uden belysning):    600 kWh 
Årligt eltilskud fra solceller: 1100 kWh

 
For klasse 2015 er omregningsfaktoren 0,8 for fjernvarme og 2,5 for el.

Dette giver et samlet energibehov på: ((6000 x 0,8)+(600 x 2,5)-(1100 x 2,5)) = 3550 kWh, hvilket svarer til ≈ 24 kWh/m²/år.

Energirammen i pågældende bygning er dermed overholdt, men kun pga. solcelleanlægget. Fjernes energitilskudet fra solceller ville energirammen ikke holde.

Meromkostninger når du bygger en lavenergiklasse bolig

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) ligger merudgiften til opfyldelse af lavenergiklasse 2015 erfaringsmæssigt på omkring 300-500 kr. pr. m².For en bygning på 150 m² svarer det til mellem 45.000 og 75.000 kr.

Til gengæld kan der årligt spares 43% af energiforbruget til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand sammenlignet med en bygning, der opfylder kravene i Bygningsreglementet.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér