Nettomålerordningen for solceller

Nettomålerordningen er en støtteordning, der giver afgiftsfritagelse for den del af ens egetforbrug af el, som du selv har produceret.

Reglerne for afregning af elektricitet fra solceller er det seneste år blevet ændret flere gang og for nye anlæg gælder den såkaldte timebaserede nettoafregning.

Hvad er timebaseret nettoafregning for solceller?

Den timebaserede nettoafregning betyder, at al den strøm solcellerne producerer, og som du selv kan forbruge – time for time – får samme værdi, som du ellers skulle have købt den til – typisk 2 kr/kWh.

Den elproduktion, som du ikke selv kan aftage i samme time, bliver derimod sendt ud på det offentlige elnet og afregnet til en politisk fastsat afregningspris. Bruger du mere strøm i en time end dine solceller kan producere, køber du denne til din normale elpris.

Tidspunkt for strømforbruget afgører økonomien

Forskellen på den nye timebaserede nettoafregning og den tidligere årsbaserede nettoafregning er derfor, at produktion og egetforbruget skal være sammenfaldende time for time, hvor det tidligere blot skulle balancere i løbet af året.

Med den timebaserede nettoafregning bliver økonomien i et solcelleanlæg i høj grad afhængig af, hvor stor andel af solcellernes elproduktion, du selv kan aftage time for time og dermed, hvor stor en andel af dit eget elforbrug, der falder sammen med elproduktionen fra solcellerne.

Men eftersom størstedelen af elproduktionen fra solceller ligger i sommerhalvåret og topper midt på dagen, når de fleste ikke er hjemme, er det nok de færreste private boliger, som vil have et sammenfaldende forbrug på meget mere end 30% i løbet af et år – sandsynligvis endnu mindre.

Eksempel på økonomi i timebaseret afregning for solceller Se et eksempel på økonomien i timebaseret nettoafregning for solceller

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér