Timebaseret nettoafregning for solceller

Med den nye ordning er den hidtidige nettomålerordning med årsbaseret nettoafregning ændret til timebaseret nettoafregning. Det betyder, at det i dag kun er den el fra solcellerne, som du kan forbruge i samme time den produceres, der er afgiftsfri.

Om timebaseret afregning for solceller Læs mere om nettomålerordningen

Hvordan er økonomien med den timebaserede nettoafregning for solceller?

Med den timebaserede nettoafregning bliver økonomien i solcelleanlægget i høj grad afhængig af, hvor stor andel af solcellernes elproduktion, du selv kan aftage time for time.

Kan du selv bruge strømmen, når den produceres, sparer du at købe el til den fulde pris inkl. afgifter, som typisk ligger på 2,00 kr./kWh.

Kan du derimod ikke selv aftage al strømmen i en eller flere timer, sendes overskudsproduktionen ud på elnettet, hvor du afregnes med den fastsatte afregningspris.

Bruger du mere strøm end anlægget kan levere, køber du strømmen til normal elpris. Det afgørende for økonomien i solcelleanlæg bliver derfor, hvor stor en andel af dit eget elforbrug, der falder sammen med elproduktionen fra solcellerne.

Et eksempel på økonomien i et solcelleanlæg med timebaseret nettoafregning

En familie har et årligt elforbrug på 5.000 kWh, og de køber et solcelleanlæg, der tilsvarende kan producere 5.000 kWh på årsbasis. De antager, at de selv kan aftage 30% af den producerede strøm – time for time – mens de resterende 70% af produktionen sendes ud på elnettet og afregnes med 1,30 kr/kWh, efter tilsagn fra puljen på 20 MW.

Det betyder, at de selv kan aftage 1.500 kWh, som der så ikke skal svares afgifter af de 1.500 kWh har derfor samme værdi, som den de ellers skulle have købt strømmen til – her sat til 2,00 kr/kWh. En besparelse på 3.000 kr.

De resterende 3.500 kWh sælges til nettet for 1,30 kr./kWh. Det giver en indtægt på 4.550 kr.
Samtidigt skal de 3.500 kWh også købes "tilbage" igen når de bruges, hvilket er til den normale pris på 2,00 kr./kWh, svarende til 7.000 kr.

De samlede eludgifter med solcelleanlægget bliver således 2.450 kr/år. Skulle du i stedet have købt de 5.000 kWh som normalt, havde det kostet 10.000 kr. Altså en besparelse på 7.550 kr.

Samlet produktion  5.000 kWh Værdi i kr.
Eget forbrug time for time          
(30% af samlet produktion)
1.500 kWh 3.000 kr.
Salg
(70% af samlet produktion)
3.500 x 1,30 kr./kWh      4.550 kr.
Køb 3.500 x 2,0 kr./kWh 7.000 kr.
Samlet eludgift (7.000-4.550) 2.450 kr.


Til regnestykket følger så det lån du evt. måtte have til køb af solcelleanlægget

solcelleberegner Prøv også Bolius solcelleberegner, som kan give et økonomisk overblik

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér