bolig okonomi rentabilitet

Beregning af rentabilitet

Hvis en bygningsdel udskiftes skal reglerne altid overholdes, hvis en bygningsdel skal vedligeholdes skal reglerne overholdes, hvis de er rentable. Rentabiliteten beregnes på grundlag af følgende formel:

(Levetiden x besparelsen) / investering ≥ 1,33

Eksempel på en rentabel energirenovering

Når en facade efterisoleres, er levetiden på isoleringen 40 år. Besparelsen er 50 kr./m2 og investeringen er 1.000 kr. pr. m2. Det vil sige: 

(40 år x 50 kr. pr. m2/år) / 1000 kr. pr. m2 = 2

Tallet 2 er altså større end 1,33, hvilket betyder at efterisoleringen er rentabel, og derfor skal gennemføres.

Håndværkerens ansvar, at bygningsreglementets regler overholdes

Det er den udførende håndværkers opgave, at sikre sig, at bygningsreglementets krav er opfyldt. Ellers kan der rettes et erstatningsansvar imod håndværkeren. En sådan situation kan opstå, hvis nuværende eller en kommende ejer opdager, at huset ikke er udført og renoveret i henhold til gældende bestemmelser.

Byggetekniske forhold kan give dispensation

Byggetekniske forhold kan medføre, at bestemmelserne ikke kan opfyldes på en fugtteknisk eller byggeteknisk forsvarlig måde. Hvis det er tilfældet, skal det dokumenteres i byggesagen.

I skemaet kan du finde de fastlagte levetider, der anvendes ved beregning af rentabiliteten:

 

Energibesparende tiltag
Levetid i år       
Efterisolering af bygningsdele 40
Vinduer, samt forsatsrammer og koblede rammer 30
Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og armaturer inklusive isolering 20
Varmeproducerende anlæg mv., fx kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggregater 20
Belysningsarmaturer 15
Automatik til varme og klima 15
Fugetætningsarbejde 10

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér