Læs magasinet opgang ved at klikke her. laes mere ve

Find din rådgiver

Kontakt Energitjenestens BedreBolig-rådgivere ...


Find din lokale her energigennemgang boligforening energitjenesten

Tilbud til boligforeninger, andelsboliger & privat etagebyggeri 

EnergiTjenesten har fokus på drift med udarbejdelse af rapport om muligheder indenfor varmesystem, klimaskærm, fællesanlæg og vedvarende energi. Denne indsats kan suppleres med aktiviteter rettet mod beboerne med fokus på adfærd og ressourceforbrug. Her tale også vand, affald, belysning og indeklima/udluftning.

readon arrow Ring til din lokale EnergiTjeneste og få et tilbud

Energigennemgang og rapport

En Boligafdeling gennemgås af en energirådgiver sammen med en ejendomsfunktionær og evt. en energiinteresseret bestyrelsesrepræsentant. Herefter udarbejdes en rapport gerne med udgangspunkt i energimærket, gennemgangen og dialogen. Rapporten forklarer tiltag fra energimærket, supplerer med andre ønskede tiltag og fokuserer udover investeringer på adfærd/styring – Energimærke med mening! Læs mere her (indsæt filen ”Energimærkning med mening”)

Præsentation

Rapporten kan efterfølgende præsenteres for et relevant forum valgt efter boligafdelingens ønske. Deltagere kan være ejendomsfunktionærer, bestyrelse, administrationsselskab, beboere. Målet er er sikre en fælles forståelse af de foreslåede tiltag, så disse kan implementeres direkte eller indskrives i drifts- of vedligeholdelses planerne. Tilsvarende kan tilbydes en gennemgang af relevante klimatilpasningstiltag.

Gennemførelse og finansiering

Aktiviteterne kan suppleres med sparring på gennemførelse af tiltag. Her vil det dog oftest være administrationsselskabet der tager over.
EnergiTjenesten kan også bistå med en finansieringsløsning i særlige tilfælde. Ring for nærmere information.

Beboerindsats i etagebyggeri

Beboerne i etagebyggerier er selv ansvarlige for en del af energi- og ressourceforbruget. Her er fokus særligt på adfærd og mindre ”Gør det selv” initiativer. EnergiTjenesten tilbyder derfor primært to aktiviteter til beboerne:

Homeparty

En lejlighed er udgangspunkt for et homeparty, hvor deltagerne mødes i lejligheden som gennemgås og diskuteres igennem med deltagerne, så alle får vendt deres spørgemål og præsenteret relevante sparemuligheder, som alle beboere vil kunne gennemføre.

”Gør det selv” kursus

Der gennemføres et 3 timers ”gør det selv” kursus, hvor deltagerne får præsenteret en række muligheder og en sparekuffert med enkelt måleudstyr, som efterfølgende kan lånes nogle dage af hver enkelt deltager. Ejendomsfunktionær eller en anden skal stå for at koordinere udlånet. 

Messe/event stand

EnergiTjenesten kan også komme ud med en messe-stand til arrangementer, hvor rådgivning til de voksne kan suppleres med sjove aktiviteter for børnene omhandlende vand, vedvarende energi m.m.

readon arrow Ring til din lokale EnergiTjeneste og få et tilbud

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér