Transport og CO2

Transport handler for de fleste om at finde den mest fornuftige måde at transportere sig på. Fornuft i forhold til mulighederne for at nå dit bestemmelsessted, fornuft i forhold til miljø, helbred og økonomi. Fokus er derfor ikke kun på transportformen, men i høj grad også på dit behov.

Tilbage står, at transporten står for 29 pct. af Danmarks samlede CO2 udledning. Og de fleste fremskrivninger forudser at transporten og CO2 udledningen herfra vil stige frem til 2020. Det er der ikke meget fornuft i.

Persontransporten er den store synder

Persontransporten er en af de største enkelt uddelere af CO2 fra husholdningerne og potentialet for at spare CO2 er større på transporten end på resten af boligen. En gennemsnitshusstand i Danmark udleder ca. 11 tons CO2 pr. år. Udledningen kommer fra el, varme og transport. Transporten udgør altså mere end halvdelen af den samlede CO2 udledning.

Hvis man f.eks. efterisolerer sit hus, sparer man typisk ¼ af det samlede energiforbrug. Lader man bilen stå og tager kollektiv transport og cykler i stedet, så kan man også spare ¼ del af forbruget. Spares der både energi på boligen, i husholdningen og på transporten er der et potentiale for at halvere CO2-udledningen.

Hvad kan du gøre?

I det store billede forurener biler, varebiler og lastbiler betydeligt mere end bus og tog. Så skift til bus eller tog, hvor det er muligt. Men endnu bedre er det at gå eller cykle – her gør du samtidig noget godt for dit helbred. Hvis du vil ændre dine transportvaner til at blive mere bæredygtige, handler det om at se muligheder frem for begrænsninger. Dine muligheder for at transportere dig mest miljøvenligt kan prioriteres på denne måde:

  • Cykel og gang
  • Tog, metro
  • Bus
  • At køre flere i bilen eller delebil
  • Køre mere energieffektivt eller eldrevne køretøjer

Har du overvejet, om dit næste transportkrævende møde i stedet kan holdes som telefonmøde eller via Skype?

Tør du teste dig selv? Prøv vores CO2 beregner og se om du er klimasvin eller klimaengel.

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér