Efterisolering og fugt

Efterisolering og fugt

Når du efterisolerer din bolig, er det vigtigt at være opmærksom på, at fugtbalancen i boligen sandsynligvis ændres. I det dårligt isolerede hus kan fugten uhindret trænge ud igennem konstruktionen og ud til det fri, uden at konstruktionens materialer tager skade.

Når huset bliver efterisoleret, vil fugten stadig forsøge at finde ud igennem isoleringsmaterialet. På sin vej ud gennem isoleringen afkøles indeluften og kondensere dermed i konstruktionen. Resultatet kan være, at isoleringsmaterialet bliver vådt og får en forringet isoleringsevne. Det kan også give anledning til vækst af råd og svamp.

Vær derfor opmærksom på, at temperatur og fugtforhold i bygningens konstruktioner ændres, når der efterisoleres. For at undgå ophobning af fugt, kan det være nødvendigt at etablere en dampspærre – fx i forbindelse med efterisolering af taget.

Hvordan placeres dampspærren?

Dampspærren skal altid placeres på den varme side af en konstruktion, for at undgå at den varme luft trænger ud i den kolde del af konstruktionen, hvor den vil kondensere. Det er vigtigt at dampspærren placeres korrekt, så den holdes helt tæt.

Huller i en dampspærre og utætte samlinger medfører risiko for fugtskader i konstruktionen, fordi den varme luft nærmest bliver suget ud igennem hullerne og ud i den kolde del af konstruktionen, hvor den sætter sig på nogle ganske få steder. Det medfører store skader de steder, hvor der sker en kondensering, fordi kondenseringen er mere koncentreret, end hvis den varme luft havde flere steder at trænge ud igennem.

Huller i en dampspærre, eller en dårlig opsat dampspærre kan i mange tilfælde være værre, end hvis der ingen dampspærre var.

Efterisolering af krybekældre

Når gulvet imod en krybekælder efterisoleres, falder temperaturen i krybekælderen og dermed stiger luftfugtigheden. Det betyder, at trækonstruktionerne i kælderen kan blive mere udsat for svampeangreb. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at krybekælderen ventileres grundigt og måske endda mere end tidligere.

Når du efterisolerer din krybekælder, skal du derfor være særligt opmærksom på, at du ikke får lukket ventilationshullerne.

Efterisolering af ydervægge

Afskalning af mursten, puds eller maling kan være resultatet af en hulmursisolering, hvor ydermuren ikke har været i god stand inden hulmursisoleringen er igangsat. Ved hulmursisoleringen ændres overfladetemperaturen på den ydre side af ydervæggen. Hulmursisoleringen holder jo varmen inde, og følgevirkningen er, at varmen inde fra bygningen ikke længere kan trænge ud og opvarme ydermuren.

Ved fugtigt vejr, vil en ydermur, der er i dårlig stand, ophobe fugten. Er der fx frost om natten, vil fugten i ydermuren fryse, og den yderste del af muren og dens belægning kan skalle af.

Har muren problemer med fugt, skal årsagen findes og fjernes, før der isoleres.

Ventilation forebygger fugtskader

Nogle bygninger er så utætte, at der altid er rigeligt med frisk luft i rummene. Det betyder ofte, at fugtproblemerne er ikke eksisterende. Til gengæld koster utæthederne en masse energi, som du vil opleve som træk og manglende komfort. Utætte huse er dyre at varme op, og det er især dyrt, at varme så meget op, at gener fra træk helt undgås.

Det bedste er derfor et tæt hus, der er forsynet med de rigtige udluftningskanaler og/eller et ventilationssystem, der sikrer det rigtige luftskifte og holder en lav luftfugtighed.

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér