Hvor tæt skal mit hus være?

Efterisolering og tæthed

Ved en korrekt energirenovering slipper boligejeren for ukontrolleret indtrængning af udeluft gennem konstruktionens utætheder, dette er særligt gældende ved udskiftning af vinduer. Infiltrationen (ventilation gennem utætheder) bliver dermed mindre, og det kan give utilfredsstillende luftkvalitet. Derfor er det meget vigtigt at have både tæthed og ventilation for øje, når man energirenoverer.

Hvis det er muligt at etablere et ventilationsanlæg med effektiv genvinding, fx modstrømssystemer, i forbindelse med energirenoveringen vil det i nogle situationer være den gode løsning. I andre tilfælde anbefales det, at der etableres friskluftventiler i alle rum, eller at indbygge ventiler i vinduer og døre.

En boligventilationsvarmepumpe kan eksempelvis hjælpe med at ventilere huset, samtidigt med at den omsætter den energi, der er i indeluften, til opvarmning af varmt vand og opvarmningen af huset. På denne måde kan et velisoleret hus genbruge en stor del af energien til opvarmning og minimere varmetabet fra ventilation.

orange arrow2 Læs mere boligventilationsvarmepumpe

Hvor tæt skal nybyggede huse være?

Bygningsreglementet fastlægger at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger ikke må overstige 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pascal. I 2020 byggeri skærpes det yderligere til 0,5 l/s pr. m2.

orange arrow2 Læs mere om krav til 2020 byggeri

 

Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.

Øget tætning af eksisterende bygninger

Mange husejere oplever, at de bruger mere varme, når det blæser. Årsagen er hovedsagelig utætheder som ofte føles som træk. Følgende faktorer medvirker typisk til træk og varmetab:

Utæthed Forslag til forbedringer

Utætte vindues-
og dørrammer

Nye tætningslister mellem ramme og karm.
På montering af tætningslister på karm.
Utætte karme  Eftergå fuger udvendigt.
Indvendigt stoppes med værk/isolering og fuges.
Ofte kan man med fordel blot fuge mellem fx indfatninger
og væg for at hindre træk.

Utæthed mellem loft og væg

Fugning med fx akryl ved utætheder.
Husk at profilbrædder kræver særlig tætning. Det er muligvis nødvendigt at demontere loftlister.
Utæt loft-
og skunklem

Montering af tætningslister og efterisolering.
Utætheder mellem gulv og væg

Byggetekniske forhold bestemmer, om der tætnes her. Hvis der er plads kan der fuges og monteres en fejeliste.
Skunk Byggetekniske forhold bestemmer, om der tætnes her. Er der isoleret ned til tagfod og ikke ved lodret og vandret skunk, vil der opleves kulde ved skunkvæg. Lodret/ vandret skunk isoleres. Evt. dampspærre etableres.

Etageadskillelse Om muligt anbefales indblæsning af isoleringsgranulat, fx via skunk.

Ventiler På badeværelset kan der monteres ventiler med automatisk jalousi, der åbnes når motoren kører. Evt. styring via hygrostat/fugt.

Emhætte Der skal sikres, at luften ikke trækkes ud af rummet, når der ikke laves mad. Ligeledes skal der være et modspjæld, der sikrer, at der ikke trækkes kold luft ind.

Identificering af utætheder

Hvis man vil finde utætheder kan man tænde emhætten på fuld hastighed. Eventuelle luftventiler tætnes med malertape og husholdningsfilm, og brændeovn skrues til, så der ikke kan komme luft ind mens emhætten suger luften ud. Når der er dannet et undertryk, undersøges bygningen for utætheder ved hjælp af en røgpind eller røgelsespind mv. På grund af undertrykket vil røgen trækkes derhen, hvor der er utætheder, og det bliver synligt, hvor i bygningen, der skal sættes ind med tætning jf. ovenstående.

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér