Ekspanderet polystyren

Ekspanderet polystyren (EPS), ofte kaldet for Flamingo, fremstilles ud et celleplastmateriale styren, der udvindes fra fossil olie. Næst efter stenuld og glasuld er ekspanderet polystyren det mest anvendte isoleringsmateriale i Danmark.

EPS fås i mange forskellige størrelser og udformninger. Det er et halvhårdt isoleringsmateriale, der er nemt at arbejde med. Materialet kan bearbejdes med almindeligt håndværktøj som sav og kniv, og det smuldrer blot under tilskæringen. Det kan også fås som granulat.

De forskellige produkter har også forskellige isoleringsevne, hvor lambda klasserne går fra 33 for det bedst isolerende produkt til klasse 41 for det dårligst isolerende. EPS findes også med tilsat ydermere grafit, som bryder den infrarøde varmestråling. Derved opnås en lambdaværdi på 0,0325, hvilket er ca. 20% bedre end almindelige EPS kugler.

Hvor anvendes ekspanderet polystyren som isolering?

EPS anvendes primært i betonelementer, i terrændæk (gulvkonstruktioner mod jord/krybekælder), i tunge ydervægge og som udvendig isolering af flade tage.
En ulempe ved EPS er klassificeringen ved brand. Derfor skal EPS beskyttes mod brand. På grund af sin brændbarhed anvendes EPS som regel ikke i etagedæk eller lette skille- og ydervægge.

Hvis EPS skal anvendes til isolering af indvendige bygningsdele, skal det gøres brandmæssigt forsvarligt. Hvis der fx påtænkes at bruge EPS som isolering på den indvendige side af vægge og lofter, skal man beklæde polystyren med fx gipsplader direkte på isoleringen. Der må altså ikke være hulrum imellem polystyren og beklædning. Først derefter må man sætte træbeklædning på samt evt. tapetsere eller male direkte på beklædningen.

Fordele med EPS:

  • Har god isoleringsevne
  • Let at arbejde med
  • Ingen støvgener
  • Høj trykstyrke (kan tåle meget tryk fra andre bygningsdele,)
  • Afviser fugt

Ulemper med EPS:

  • Meget brændbart materiale og kan derfor ikke bruges uden begrænsning i alle konstruktioner
  • Fylder meget i konstruktionerne, når der ønskes en ekstra god isolering

Bortskaffelse af EPS:

EPS sendes til kommunal forbrænding sammen med fx husholdningsaffald.
Hvis EPS forbrændes ved høj temperatur og med luftoverskud, sker der en fuldstændig forbrænding, og der dannes ingen farlige røggasser.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér