Hvis du har fugt i kælderen

Er der fugt i kælderen?

Det kan være vanskeligt og nogen gange rigtigt dyrt at komme af med fugt i kælderen. Det allerførste du skal gøre, er at tjekke om fugten kommer indefra eller udefra. Hvis kælderen er kold, kan fugten skyldes kondens, og hvis kælderen anvendes til bad eller tørring af tøj, er det rimeligt i at antage, at fugten kommer derfra – altså opstår indefra.

Når fugten opstår indefra

Skyldes fugtproblemerne kondens, fugt fra bad eller tørring af tøj, kan det ofte klares ved bedre udluftning. Monter fx ventiler i vægge eller vinduer, så luften kan cirkulere i rummene. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan der sættes en fugtregulerende punktudsugning op, som sikrer luftfornyelse gennem kælderen.

For at undgå skimmeldannelse på steder, hvor det er vanskeligt at ventilere den fugtige luft væk, er det en god idé at fjerne alle påmonterede træbeklædninger, gulvtæpper og lignende i kælderen. Også opmagasinerede møbler, kasser m.v. skal flyttes væk fra vægge og løftes fra gulve, så der kan ventileres omkring tingene.

Brug en luftsolfanger

En supplerende løsning kan være at montere en luftsolfanger udvendigt på den kældervæg, der vender mod syd. Luftsolfangeren er mest kendt fra sommerhuse, men virker også udmærket til at sænke luftfugtigheden i en uopvarmet kælder.

Her skal man være opmærksom på, at der i sommerperioden kan dannes kondens, hvis den indblæste luft fra luftsolfangeren er varmere end kælderens gulv og indvendige vægge. Brugen af en luftsolfanger kræver, at der er en anden form for udluftning samtidig – fx vægventiler, så luften kan cirkulere.

Når fugten kommer udefra

Kommer fugten udefra, skal der tages fat andre steder. Det er en god idé først at tjekke de ting, der er nemme at udbedre. Tjek fx om tagrenden er ren, om omfangsdræn og evt. pumpe fungerer, som det skal.

Hvis jordoverfladen/belægningssten eller lignende hælder ind imod bygningen, kan fugten trænge ind igennem den del af ydermuren og soklen, der ligger under jordoverfladen. Hvis der ikke umiddelbart kan ændres tilstrækkeligt på terrænet, kan der etableres udvendig tætning af kælderydervæggen. Det kræver, at der skal graves op langs kældervæggen, evt. lægges dræn samt udføres fugttæt overfladebehandling af kældervæggen.

I samme arbejdsgang vil det være en god ide, at isolere væggen udvendigt med isoleringsplader.

Skyldes fugten i kælderen, at der er opstigende grundfugt, dvs. at fugten kommer nedefra og trænger op igennem soklen, kan fugten stoppes ved mekanisk at save vandrette snit gennem soklen og lægge rustfri plader ind.

Gendannelse af godt indeklima i kælderen

Når fugtproblemerne er fjernet skal kælderen gøres brugbar igen. I de tilfælde hvor der har været angreb af skimmelsvamp, skal skimmelsvampen fjernes med kemikalier, der er beregnet og godkendt til det.

Det er vigtigt at alt det materiale der bruges, når kældervæggene gendannes – maling, fibervæv, tapet, lim, spartelmasse, m.m. skal være diffusionsåbent.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér