Energitjenesten introducere de forskellige muligheder til For enden af vejen

Få os til at tjekke kommunens energiforbrug

Med EnergiTjenesten som samarbejdspartner kan jeres kommune sætte gang i en række konkrete energibesparelser i kommunen. EnergiTjenesten er en uvildig aktør, der tilbyder skræddersyet rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi til borgere, virksomheder, skoler og daginstitutioner.

Sammen med os kan I iværksætte konkrete energibesparelser hos både borgere og virksomheder på helt favorable vilkår.

Kommunen

Kommunens indsats er bred og kan rettes mod borgerne, virksomheder og kommunen som virksomhed. EnergiTjenesten kan bidrage under alle indsatser med elementer af en indsats eller gennem etablering af et samlet projekt med EnergiTjenesten som en vigtig partner.

Projekter

Erfaringsmæssigt er det en fordel at gennemføre større samlede projekter. Gennemgås f.eks. en enkelt skole eller virksomhed, er effekten begrænset og ”logistik” arbejder i forbindelse med opgaven uhensigtsmæssigt højt. Større projekter kan samtidig synliggøres bedre, og giver derfor kommunen god brand-værdi.

Projekterfaringen gælder uanset om målgruppen er boligejere, etagebyggerier, virksomheder eller interne kommunale indsatser.

Indledende udbredelse

Informationsmøde afholdt for målgruppen (f.eks. virksomheder i et erhvervsområde eller en branche, daginstitutioner eller boligforeninger) af kommunen sammen med EnergiTjenesten, hvor projektelementer præsenteres, motiveres og tilbydes. Det glider altid bedre, hvis kommunen giver et tilskud til gennemførelsen.

Rådgivningsindsats

EnergiTjenesten gennemfører den aftalte rådgivning inkl. booking af besøg, aflevering af rapporter m.m.
Opsamling og opfølgning: EnergiTjenesten samler efter aftale foreslåede indsatser sammen for et helt projekt. Dette resultat kan præsenteres for målgruppen, som kan vælge at arbejde videre f.eks. med fælles tilbudsgivning eller bare fælles kontakt til en eller flere leverandører.

KWh tilskud og evaluering

Det kan aftales at EnergiTjenesten præsenterer målgruppen for tilskudsmuligheder, ofte vil kWh tilskud fra et forsyningsselskab kunne finansiere rådgivninger – hertil kommer besparelsen.”Indsamling” af kWh-tilskudsansøgninger kan med fordel kombineres med en evaluering af projektets resultater.

Målgrupperettede initiativer: Se nærmere beskrivelse af de mange aktiviteter, som EnergiTjenesten kan tilbyde, og som kan være delelementer i et indsats, under overskrifterne Borgere, SMV'ere og Foreninger.

Særlige målgrupper

Boligejere: Her tages udgangspunkt i BedreBolig, og der bygges gerne et projekt på, hvor kommunens rolle primært er kommunikation, gerne bistået af EnergiTjenesten. EnergiTjenesten er den primære rådgiver, men flere lokale rådgivere kan tilknyttes projektet. Man vil med fordel kunne tilknytte lokale håndværkere via et erhvervsnetværk eller lokale håndværkerlister – EnergiTjenesten har bud på, hvordan det gøres. Evaluering kombineres med hjælp til at opnå kWh tilskud for boligejeren.

Kommunens business model siger, at der kommer 120.000 kr. tilbage i kommuneskat, hver gang borgerne investerer 1 mill. kr. i renovering af deres huse. Det sker for hver 20 BedreBolig planer.

Etagebyggeri: Pga. størrelsen kan man godt rådgive enkelte enheder, men det er en fordel at kunne samle flere f.eks. via et fælles introduktionsmøde afholdt af kommunen. Ønsker kommunen en fælles opsamling på indsatsen leverer EnergiTjenesten det.

Der er også mulighed for at etablere en kontakt til finansiering af investeringen af udvalgte indsatser via pensionsmidler. Dette kræver en særlig aftale.

Virksomheder: Indsatsen handler om den meget svære, men store målgruppe, SMV – små og mellemstore virksomheder. Her er kommunal deltagelse og effektive modeller, der hjælper virksomhederne effektivt frem til et konkret tilbud, nødvendig. EnergiTjenesten har mange, også dårlige, erfaringer, og derfor gode bud på, hvad der kan lykkes.

Kommunale institutioner: Indsatserne for virksomheder er udviklet i varianter, der er tilpasset daginstitutioner, skoler, gymnasier m.m. Fokus kan bredes ud, så affald, vand, klimatilpasning og adfærd kommer med efter aftale.

Undervisning: EnergiTjenesten har en del aktiviteter målrettet skoler og ungdomsuddannelser. Kontakt os for en nærmere dialog om dette.

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér