Fjernvarme til opvarmning

Fjernvarme er en billig og miljøvenlig varmeforsyning. Ca. 60 procent af de danske boliger får deres varme via fjernvarme. Det er den energiform, der typisk udleder mindst CO2, sammenlignet med elvarme, olie- og naturgasfyr. Derfor er det også den mest miljøvenlige energiform. Samtidig er det ofte en billig måde at opvarme en bolig på. De enkelte fjernvarmeforsyninger har meget varierende priser på energi og tilslutning. Overvejer man at skifte til fjernvarme, anbefales det at undersøge mulighederne i området – er der mulighed for fjernvarme og hvad koster det? Det er vigtigt at medregne tilslutningsbidraget.

orange arrow2 Se prisstatistik hos Energitilsynet

Fjernvarme er spildvarme

En stor del af fjernvarmen stammer fra overskud fra el-produktion. Når man producerer el, udvikles der store mængder varme. Derfor er det mest energieffektivt at etablere kollektive kraftvarmeværker, hvor der både produceres strøm, og derpå udnytter overskudsvarmen fra strømproduktionen til varme.

Fjernvarme er baseret på spildvarme fra:

  • Fremstilling af strøm fra kraftværker
  • Biobrændselsanlæg med flis eller halm
  • Afbrænding af affald
  • Spildvarme fra tung industri, fx fremstilling af cement eller smeltning af stål

Det er dog flere fjernvarmeværker, der producerer varme ved hjælp af solvarmeanlæg i sommerhalvåret, særligt hvis der ikke er let adgang til halm og flis. Endvidere udnyttes varmen, når der brændes affald. Moderne biobrændselsanlæg kondenserer røggasser og kan yderligere udnytte restvarme via varmepumper, og får derfor en meget høj effektivitet.

Konverter til fjernvarme

Hvis man bor i et område med fjernvarme, kan der i de fleste tilfælde også omlægges til fjernvarme. Det kræver at boligenbliver tilsluttet fjernvarmenettet med en stikledning, som fører varmt vand til og fra boligen. Det afkølede returvand sendes tilbage til fjernvarmeværket, hvor proceduren gentages. Kontakt fjernvarmeværket for at høre nærmere hvordan man kan bliver tilsluttet og hvad det koster.

orange arrow2 Find dit nærmeste varmeværk

Er der tilslutningspligt?

I store dele af Danmark er man forpligtet til at være sluttet et fjernvarmeværk. Fjernvarmen er nemlig kun en effektiv og økonomisk løsning, hvis der er mange der er sluttet til. Det er kommunen der kan oplyse, om der er tilslutningspligt. Hvis der er tilslutningspligt, kan man ikke skifte opvarmningsform, uden at man køber sig fri.
Undtaget er dog nybyggeri som er bygget klasse 2020. Hvis der ikke er tilslutningspligt er der typisk forbud mod at etablere ren elvarme, gælder ikke hvis man har en varmepumpe.

Afkøling af returvandet er vigtig

Fjernvarmen transporteres via et system af isolerede rør, der er gravet ned i jorden over store afstande fra fjernvarmeværkerne til både private husstande og erhvervsbygninger. Fjernvarmerør er meget store - op til 1 meter i diameter, når de forlader fjernvarmeværket, mens de kan være helt ned til 12 mm i diameter, når de kommer ind i boligen. Der er to rør, et til det varme vand der skal ind i boligen (fremløbsvand) og et til det afkølet vand ud af boligen (returvand), som skal tilbage til varmeværket.

De store afstande det varme vand skal tilbagelægge fra varmeværk til modtageren, medfører også et konstant varmetab. Derfor er det vigtigt, at varmeanlægget er indstillet korrekt, så det udnyttet varmen mest muligt. Det sikrer, at det vand der sendes retur er ordenligt afkølet. Nogle varmeforsyningsselskaber uddeler ligefrem en bonus, hvis returvandet er afkølet nok og tilsvarende pålægger de fleste varmeforsyningsselskaber et strafgebyr, hvis der er en dårlig afkøling.

Få tjekket dit varmeanlæg

Der kan sikre en god afkøling ved at få tjekket anlægget af en fagmand og følge de anvisninger der gives. Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder denne service som en del af deres ydelser. Dansk Fjernvarme anslår, at 25–50 procent af de samlede varmeudgift til opvarmning og varmt brugsvand er bestemt af adfærd – altså gode eller dårlige vaner.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér