Kort om gennemforbrændingskedler

En ældre gennemforbrændingskedel af mærket salamander.

Gennemforbrændingskedlen er stadig den mest udbredte kedel herhjemme, og er typisk en ældre støbejernskedel, som eksempelvis de dansk producerede Salamander, Tasso og RIO-kedler, som blev solgt i massevis frem til 1950’erne, og som stadig står i rigtig mange hjem.

Hvordan virker en gennemforbrændingskedel

Gennemforbrændingskedlen er karakteriseret ved, at forbrændingsluften bevæger sig nedefra og op gennem hele brændselslaget. Kedlen var oprindeligt beregnet til fyring med koks og olie. Modsat koks, som er et gasfattigt brændsel, kræver fyring med brænde en langt højere temperatur og ilttilførsel for at sikre en effektiv forbrænding af røggasserne. Ved brændefyring i en gennemforbrændingskedel vil man derfor få en dårlig forbrænding af røggasserne med en virkningsgrad på under 50%.

Tjek om du kan spare på varmen Prøv vores online varmeberegner og få en beregning på mulige besparelser

Gennemforbrændingskedler er ikke godkendt til brænde

Udover en dårlig varmeøkonomi vil en ufuldstændig afbrænding af røggasserne også medføre en øget luftforurening. De uforbrændte gasser fra brændet vil samtidigt medføre en øget risiko for nedbrydning eller korrosion af skorstenen, hvor de sammen med vanddamp fra vådt brænde vil kunne kondensere i skorstenen som løbesod. Dette vil på sigt føre til nedbrydning af skorstenen og kan medføre store skader på vægge og tapeter samt give kraftige lugtgener. Der findes i dag ingen gennemforbrændingskedler, som er godkendt til brændefyring, men de kan stadig købes. Man skal derfor være opmærksom på, at de kun er godkendt sammen med en pillebrænder til fyring med træpiller eller til fastbrændsel i form af koks og kul, men altså ikke træ.

Regler for brændekedler

Opvarmning med brændekedler er i dag omfattet af flere krav og regler end tidligere, og med stramningerne i bygningsreglementet de senere år stilles der nu også krav til kedlernes virkningsgrad, og til hvor meget de forurener. I dag skal alle biobrændselskedler således være godkendt og afprøvet for at kunne opstilles i såvel nye som gamle huse. Har man en eksisterende kedel installeret, der ikke lever op til de nye krav, må man dog godt fortsætte med at bruge den, hvis den er installeret før 1. januar 2006, hvor de nye regler trådte i kraft.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér