Læs magasinet opgang ved at klikke her. laes mere ve

Find din rådgiver

Kontakt Energitjenestens BedreBolig-rådgivere ...


Find din lokale hergrundejerforeninger1 energitjenesten

Tilbud til grundejerforeninger og landsbylaug

Grundejerforeninger og landsbylaug er ofte det lokale netværk for boligejere i et område. EnergiTjenesten har mange års erfaring med at motivere og igangsætte projekter som giver energibesparelser og sikrer udbredelse af vedvarende energi. Nedenfor kan du se nogle tilbud som vi har erfaring med fungerer godt. Ring for at høre mere om hvad vi kan tilbyde.

readon arrow Ring til din lokale EnergiTjeneste og få et tilbud

For Enden Af Vejen

Hvad er “For Enden Af Vejen”?

”For enden af vejen” er et arrangement i grundejerforeningen eller landsbylauget, hvor der gives fælles vejledning med udgangspunkt i to lokale huse. Herefter tjekkes 8-12 huse individuelt. Foreningen er en god indgang til dialog, fordi mange ønsker personlig vejledning, uden at ville betale for et individuelt besøg.

Hvad indeholder et “For Enden Af Vejen” event?

På selve dagen er Energitjenesten til stede med 2 energivejledere og en mobil udstilling. Grundejerforeningens formand byder velkommen og der gives herefter en introduktion til dagens forløb. Herefter laver de 2 vejledere en grundig energigennemgang af to lokale huse, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Gennemgangene varer ca. 1 time. Efter de grundige gennemgange kan der bestilles tid til 8-12 kortere gennemgange af andre huse. Gennemgangene af disse varer 15-20 minutter, hvor boligejeren kan rette sine specifikke spørgsmål til netop sine egen bolig. Selve arrangementet varer 6 timer og der udarbejdes ikke rapport efter de enkelte energitjek. I områder med mange ens huse, er der mulighed for at bestille en grundigere rapport, som opgør fællestræk ved boligerne og hvilke tiltag, der vil være effektive for alle husene.

Ansvarsfordeling

Grundejerforeningen kan telefonisk aftale placering og andre specifikke spørgsmål i forbindelse med arrangementet med Energitjenesten. Grundejerforeningen sørger for plads til den mobile udstilling samt står for synliggørelse af arrangementet i lokalområdet. Hvis det aftales på forhånd kan grundejerforeningen sørge for at booke op til 12 gennemgange inden arrangementet. Energitjenesten er ansvarlig for gennemførelse af arrangementet med opstilling før arrangementet, bemanding af udstilling samt gennemførelse af energigennemgange.

readon arrow Ring til din lokale EnergiTjeneste og få et tilbud

Foredrag/inspirationsoplæg 

Baggrund

EnergiTjenesten får flere henvendelser fra grundejerforeninger der ønsker at få et oplæg om energibesparelser på deres generalforsamling. De har ofte ikke midler til at fi nansiere oplægget og giver derfor hurtigt op igen. Der er et stort potentiale for energibesparelser ved at give boligejere et inspirerende oplæg om, hvor de skal starte deres overvejelser samt igangsætte en snak i foreningen og/eller blandt medlemmerne om energibesparelser og vedvarende energi.

Der er pt. stor interesse for, hvordan man kan spare på energien, og ved at arbejde med grundejerforeningen kan man facilitere lokalt samarbejde som giver både energibesparelser men også viden om, hvem der allerede har lavet det ene eller det andet. Og hvem der kender til gode lokale aktører.

Hvad er et “Inspirationsoplæg”?

EnergiTjenesten giver et oplæg på et borgermøde eller på en forenings generalforsamling og kan omhandle energibesparelser generelt eller have vægt på konkrete alternativer til fossile brændsler. Foredraget kan suppleres med oplæg fra kommunen eller andre aktører. Kommunen er vært for arrangementet.

Arrangementet tager typisk 2-3 timer for en valgfri stor gruppe borgere hvor der er mulighed for at stille spørgsmål – enten enkeltvis eller i forsamlingen til Energitjenesten og evt. andre oplægsholdere samt kommunen.

Hvad indeholder et “Inspirationsoplæg”?

Energivejlederen vil tage udgangspunkt i målgruppen og afhængig af om det er en gruppe borgere, der er godt i gang eller en gruppe, der skal inspireres til at starte en proces med indhentning af viden vil oplæg om energibesparelser omhandle konkret viden om, hvilken gavn boligejerne vil have af at engagere sig i energibesparelser og nogle konkrete råd til at spare på energien i sin bolig.

Ansvarsfordeling

Grundejerforeningen finder egnede lokaler inkl. projektor og skærm til oplægget.

readon arrow Ring til din lokale EnergiTjeneste og få et tilbud

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér