De grundlæggende begreber om fugt

Grundlæggende begreber om fugt

Varm luft kan indeholde en hel del fugtighed, mens kold luft kan indeholde langt mindre. Akkurat som duggen falder udenfor, falder den også inden døre, når temperaturen falder. Det betyder, at fugten i indeluften vil kondensere (blive til væske), når temperaturen falder.

Kondenseringen sker på de koldeste flader, så fugten samles i eksempelvis vinduesrammen eller bag større møbler, der står op ad en kold ydermur. Kondensering sker også på kolde flader, i fx tagkonstruktionen, hvor der ved manglende ventilation kan opstå råd og svamp.

Her er nogle grundbegreber til at beskrive indholdet af vanddamp.

Absolut fugtighed

Den absolutte luftfugtighed er den maksimale mængde vanddamp luften kan indeholde. Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Den absolutte fugtighed kan angives i gram vand pr. kubikmeter luft. For hver 11 graders temperaturstigning sker der næsten en fordobling af den mængde af vanddamp, der kan være i luften.

Eksempler:

  • Ved en temperatur på 5 graders kan luften indeholde 6,8 g. væske /m3.
  • Ved 16 grader kan luften indeholde 13,6 g. væske /m3.
  • Ved 27 grader kan luften indeholde 27,2 g. væske /m3.

Relativ fugtighed

Den relative luftfugtighed (RF) er et udtryk for den aktuelle mængde af vanddamp i luften divideret med den maksimale mængde vanddamp (den absolutte fugtighed), luften kan indeholde ved den pågældende temperatur.

Skalaen går fra 0 til 100%. Relativ fugtighed måles med et hygrometer. I boliger varierer fugtigheden typisk fra om vinteren, når luften er mest tør ned til 30% og i sommerperioden op til 70%.

De fleste trives ved en relativ luftfugtighed, der ligger imellem 35 – 60% RF. Astma- og allergiforbundet anbefaler, at luftfugtigheden inden døre holdes under 45% RF, da det mindsker risikoen for husstøvmider.

Dugpunktet

Dugpunktet er den temperatur, hvor luften er mættet med vanddamp. Når luften er mættet med vanddamp, er der lige så mange molekyler, der forlader en vanddråbe, som der vender tilbage. Når temperaturen er over dugpunktet, mindskes vanddråber og når temperaturen er under dugpunktet vokser vanddråber.

Eksempel:

Hvis luftens vanddampindhold er 13,6 g. væske/m3 er dugpunktet 16 grader, fordi luften er mættet med vanddamp ved den temperatur. Hvis temperaturen falder til 5 grader, vil hver kubikmeter luft frigive 6,8 g væske i form af vanddråber. Hvis dråberne sætter sig på en overflade, kaldes det dug. Hvis dråberne bliver hængende i luften, kaldes det tåge eller skyer.

Dugpunktet benævnes ofte som det sted i en konstruktion, hvor temperaturen er så lav, at vanddampen vil blive fortættet til vand. I et isoleret hus vil dugpunktet ligge i midten af isoleringslaget. Derfor anbefales det at placere en dampspærre 1/3 inde i isoleringen – set fra den varme side.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér