bolig okonomi hvad

Hvad er energirenovering?

Energirenovering handler grundlæggende om, at energioptimere boligen, og dermed få del i de mange besparelser og den komfort, som kan opnås i langt de fleste boliger. Det er boligejerne, der er den vigtigste aktør, når det gælder om at sætte gang i at energioptimere private boliger.

Hvis en bolig skal fremtidssikres, er energirenovering ligeledes et vigtigt parameter. Her melder sig en række spørgsmål: Hvordan udvikler energipriserne sig? Hvor stort er boligs energiforbrug? Hvad er boligens værdi? Er der mulighed for at spare og hvad er fremtidsudsigterne?

Dertil kommer de lovhensyn, der er ved ombygning og renovering, som både boligejere og håndværkere skal sætte sig ind i, inden et byggeri- eller renoveringsprojekt påbegyndes.

Tænk energirenovering ind i dine byggeprojekter

Det er også at tænke energirenovering ind i byggeprojektet i øvrigt, når der renoveres og ombygges. Det kan godt betale sig at tænke fremad og gennemtænke tilstanden på alle boligens bygningsdele, inden man går i gang.

Hvis der fx skal males lofter eller hvis der skal males i overetagen, er det en god ide at undersøge, om der er en god tætning, og om der er tilstrækkeligt isoleret, før der spartles og males. Er rummet først blevet malet og indrettet, og det efterfølgende viser sig, at det er utæt og dårligt isoleret, bliver det temmelig uoverkommeligt at starte forfra.

Den bedste løsning er den, der sikrer at de berørte bygningsdele er tidssvarende både isolerings- og komfortmæssigt.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér