Hvad er salg af kWh besparelser?

Salg af kWh besparelser er en forbedring af boligen, som gør at der efterfølgende er et lavere forbrug til varme eller strøm - altså en energibesparelse. Et godt eksempel er fx efterisolering af loft eller udskiftning af vinduer.

Den energibesparelse giver energiselskaberne tilskud til. Tilskuddet giver de enten i form af rådgivning eller økonomisk bistand. Energiselskabet kan give rådgivning selv, eller de kan samarbejde med andre fx håndværkere, rådgivningsfirmaer m.v., der så indberetter energibesparelserne til energiselskabet.

Hvem ejer energibesparelsen?

Det er den enkelte forbruger/virksomhed, der ejer værdien af den energibesparelse, der er gennemført. Derfor kan energiselskabet (eller en håndværker, rådgiver eller lignende) ikke indberette og sælge en energibesparelse uden at have aftalt det med forbrugeren.

Aftaler om kWh besparelser skal være indgået med energiselskabet, inden det arbejde, der skal give energibesparelsen, påbegyndes.

Hvad kan man få for energibesparelsen?

Værdien af en energibesparelse ligger typisk imellem 15 og 45 øre pr. sparet kWh. Det er kun den besparelse, du får det første år efter gennemførelsen af energibesparelsen, der kan afregnes.

I Energistyrelsens Standardværdikatalog kan du se, hvor stor en besparelse, man tillægger hvert enkelt tiltag.

Der er flere energiselskaber, der gerne vil købe kWh-besparelser. Se en oversigt over hvilke energiselskaber der giver det bedste tilskud her (ekstern side). Der kan findes mere information på Energisparesiden.dk.

Find mere information?

  • Boligservicebogen.dk er en landsdækkende serviceportal, hvor du nemt kan finde og ansøge om tilskud til energiforbedringer i din bolig hos energiselskaberne.
    Du kan oprette din egen servicebog over din bolig, som altid ligger tilgængelig online, og dermed har du altid overblik over vedligehold og mulige energiforbedringer og tilskud til din bolig.
    Gå ind på Boligservicebogen.dk.

  • Sparenergi.dk er til brug for dels private og virksomheder, der søger hjælp til at komme i gang med at lave energibesparelser, dels håndværkere og erhvervsaktører, der ønsker at samarbejde med energiselskaber om at udføre energibesparelser.
    Besøg siden på Sparenergi.dk
  • Det er Energi- og olieselskaberne der har indgået en aftale med Klima-, Energi og Bygningsministeriet om at gennemføre energibesparelser også kaldet kWh besparelser ude hos slutbrugeren.

 

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér