bolig okonomi br

Hvilke krav stiller bygningsreglementet?

Når en bygning bliver renoveret, skal der energioptimeres. Det betyder, at man skal overholde de krav som gælder i bygningsreglementet, når der, i forbindelse med ombygning og renovering, foretages en udskiftning af gulv, ydervæg, døre, vinduer eller tag.

I forhold til energirenovering er det kapitlerne 6, 7 og 8 i bygningsreglementet, der er relevante. Kapitel 6 omhandler ”indeklima”, kapitel 7 omhandler ”energi” (krav ved nybyg, udskiftning, ombygning og tilbygning) og kapitel 8 omhandler ”installationer”, som fx solceller, ventilation, pumper mm.

Regler, der er beskrevet i kapitel 6 og 8 skal altid overholdes uanset, hvilket arbejde man er i gang med. Reglerne i kapitel 7 er opdelt efter de forskellige ombygnings- og renoveringsopgaver, der er aktuelle.

orange arrow2 Læs mere om bygningsreglementet

Ved udskiftningen skal den enkelte bygningsdel overholde nedenstående krav.

Krav til U-værdi W/m2  Typisk isoleringstykkelse 
Ydervægge 0,18 ca. 250 mm (let konstruktion
ca. 190 mm (tung konstruktion)
Terrændæk 0,10 ca. 375 mm
Loft og tag 0,12 ca. 300 mm
Yderdøre, porte m.m. 1,4-1,5 1,4 ved yderdøre uden glas
1,5 ved yderdøre med glas

 

Krav til linjetab W/m2 
Fundamenter 0,12
Samlinger omkring vinduer og døre 0,03
Samlinger omkring ovenlysvinduer 0,10

 

Krav til vinduer
Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end -17 kWh/m2/år.
For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end 0 kWh/m2 pr. år

 

orange arrow2 Læs mere om U-værdi og linjetab

Regler ved vedligeholdelse af bygningsdele

I forbindelse med vedligeholdelse af bygningsdele, skal der efterisoleres, hvis arbejdet findes rentabelt. Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages en rentabilitetsberegning, er ny tagbelægning eller etablering af gulvvarme ovenpå eksisterende betondække.

orange arrow2 Læs mere om ofte rentable konstruktioner

 

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér