Landsbyggefonden

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer.
Landsbyggefonden giver tilskud til opretning, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri.

Støtte til renoveringsarbejder fra Landsbyggefonden

Når landsbyggefonden støtter et større renoveringsprojekt, betragtes omkostninger til mange energitiltag som ekstraomkostninger, som landsbyggefonden har valgt ikke at give støtte til.

Dog er der mulighed for at søge støtte til energispareprojekter via en separat pulje. Energispareprojekterne må bare ikke være en del af det almindelige vedligehold, men skal være en ekstra investering.

Tilskud kan således eksempelvis ydes til:

  • Installation af centralvarme eller anden tidssvarende opvarmningsform
  • Tidssvarende boligforbedring af toilet- og badeforhold
  • Arbejder, der udføres i forbindelse med brandsikring
  • Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger
  • Forbedring af køkkener
  • Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("Klimaskærmen")
  • Etablering og forbedring af vaskerier og andre fælleslokaler
  • Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. omlægning af gårdsplads og øvrige friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres væsentligt

Tilskuddet ydes altså kun til egentlige forbedringer, der hæver bygningens og boligens standard og tilfører ejendommen eller dens omgivelser og dermed boligerne en øget brugsværdi for beboerne.

Se i øvrigt Landsbyggefondens hjemmeside: www.lbf.dk

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér