Forbrugerguide: Kravene til lavenergi klasse 2020

Ved at bygge efter bygningsklasse 2020 får du en fremtidssikret bygning med et væsentlig lavere energiforbrug end et standarthus. Det betyder, at du sparer på din varmeregning. Samtidig får du også et rigtig godt indeklima.

For en ny lavenergi klasse 2020 bolig, uanset størrelse, vil kravet til energirammen være et energiforbrug på max 20 kWh/m²/år. I tallet er indregnet forbrug til opvarmning, varmt vand, ventilation og køling, men ikke til husholdnings el som hvidevarer og lys.

I klasse 2020 er kravet til tæthed fastsat til at være 0,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa. Det skærpede tæthedskrav stiller ekstra krav til luftskiftet, som typisk vil være et ventilationsanlæg med varmegenvinding, evt. suppleret med automatisk styrede vinduer.
Lavenergiklasse 2020 har en optimal isoleret klimaskærm (tag, ydervægge, terrændæk, fundament, vinduer og døre)

Hvad er energirammeberegninger?

Energiforbruget skal beregnes for alle bygninger i et specielt energiberegningsprogram kaldet Be10, som er udviklet af Statens Byggeforsknings Institut. Be10 skal bruges, uanset om der bygges efter kravene til BR10, lavenergiklasse 2015 eller 2020.

Beregningerne foregår ved, at man taster data for bygningens enkeltdele ind i beregningsprogrammerne. Det giver en beregning på det samlede energiforbrug i en bygning. Ved at justere på de forskellige data på bygningens enkeltdele, kan beregneren altså flytte byggeriet op og ned i energiklasser.

Sådan kan du typisk opfylde energikravene:

 

Energiramme: Max 20 kWh/m²/år
Isolering:           
Gulv: 400 mm
Vægge let kontruktion: 400 mm
Hulmur tung konstruktion: 400 mm
Loft/tag: 500 mm
Evt. Ekstra gode isoleringsprodukter
Vinduer og døre:

U-værdi 0,8
Max 22 m² vinduer pr. 100 m² boligareal.
Energimærke A

Opvarmning

Fjernvarme eller varmepumpe

Ventilation:
Ventilation med varmegenindvinding
Supplerende
energi
Solvarme og solceller. Eller et stort solcelleanlæg fx 40 m².
Andet: De fleste vinduer vender mod syd.
Varmtvandsbeholderen placeres centralt i bygningen, tæt ved tappesteder.
Tagudhæng skygger for sommersol, men lukker vintersol ind.
Huset er kompakt og i 1½-2 plan.
Huset er meget tæt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til bygningens dimensionerende transmissionstab er blevet strammet

I bygningsklasse 2020 er der kommet en lille stramning på transmissionstabet på 5-7,5%. Det er ikke meget, men kravet til transmissionstabet er både blevet strammet ved en standard BR10 bygning og igen ved lavenergibyggeri klasse 2015.

Transmissionstabet fortæller, hvor stort et tab en bygning har gennem gulv, ydervægge og tag samt linietabet omkring døre, vinduer og fundament.

Da bygninger som regel har en lang levetid, er det væsentligt at sikre, at isoleringen er så god som mulig, da der sandsynligvis ikke ændres på den i de næste mange år, hvorimod installationerne kan nå at blive ændret mange gange.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér