bolig okonomi rentabilitet

Lovpligtig energimærkning af præstegårde og sognehuse

Næsten alle præstegårde, sognehuse og større graverfaciliteter blev energimærket i 2009, da energimærkning af offentlige bygninger blev lovpligtigt.

Der er siden sket en række lovændringer på området, men med de aktuelle regler gælder det, at alle præstegårde og sognegårde over 250 m2 skal energimærkes igen efter 7 år, hvilket for hovedparten af bygningerne vil sige i 2016.

Tilbud om pakkeløsning med energimærkning og fremlæggelse af forslag

EnergiTjenesten tilbyder at gennemføre energimærkningen, men vi ønsker samtidig at bidrage til, at flest muligt af de anviste besparelser bliver realiseret.

Vi lægger derfor vægt på, at energimærkningen bliver koblet sammen med dialog under besøget og gerne efterfølgende fremlæggelse af resultaterne, da vi har erfaring for, at dette giver langt større værdi for alle parter.

Priser

Prisen på energimærkning og formidling afhænger af bygningernes størrelse og anvendelse mv. og af hvilken model for fremlæggelse af energispareforslagene, der ønskes. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.

Hvilke bygninger skal energimærkes? – Hvilke er undtaget?

Folkekirkens bygninger over 250 m2, som anvendes til beboelse eller til ”erhverv” (dvs. sognehuse, fritliggende konfirmandstuer, graverfaciliteter m.v.) er som udgangspunkt omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning (dvs. 7 år efter første gangs energimærkning). I fremtiden vil gyldigheden af energimærkerne være 10 år.

Bygninger til beboelse, som er mindre end 250 m2, skal ikke energimærkes regelmæssigt, men der skal derimod forelægge et gyldigt energimærke i det øjeblik, hvor boligen udlejes til en anden lejer (indflytning af ny præst), eller hvis bygningen sælges.

Bygninger til ”erhverv” under 250 m2 skal som udgangspunkt være energimærket, men det skal kun fornys, hvis bygningen sælges.

Undtagelser fra energimærkning

  • Undtaget er alle kirker og kapeller og alle fredede bygninger
  • Undtaget er beboelser under 250 m2 frem til den dag der skiftes lejer (præst)
  • Undtaget er alle graverfaciliteter og sognegårde under 250 m2, hvis de tidligere er energimærket
  • Undtaget er endvidere alle bygninger med BBR-kode 220 (visse graverfaciliteter)

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér