kirke datalogger

Måling af kirkens rumklima med datalogger

Kortlægning af temperatur og luftfugtighed i kirken over en længere periode kan være meget værdifuldt, både i forhold til optimal styring af varmen og i forhold til at sikre bedst mulig bevaring af kirken og et godt arbejdsmiljø.

Varmestyringen

Kortlægning af temperaturerne i kirken kan være en stor hjælp for kirketjeneren/graveren. Ud fra de opsamlede data ses om termostater er indstillet korrekt og om urstyring indstilles optimalt, således at der opnås en god komfort i kirken med det lavest mulige energiforbrug.
Ved analyse af temperaturforholdene afdækkes, om varmeanlægget lever op til varmecirkulærets krav om hurtig opvarmning af kirken.

Hvis opvarmningen sker for langsomt kan det bl.a. betyde væsentlig større varmeregning. Problemer med for langsom opvarmning kan skyldes underdimensionering af varmeanlægget eller helt simple ting, som fejl på anlægget eller forkert indstilling, som let og billigt kan rettes.

Indeklimaet

Det er vigtigt, at der er de rette fugtighedsforhold i kirken. Hvis der i perioder bliver for tørt, er der øget risiko for skader på inventar i form af svindrevner og afskalning af maling og forgyldninger. Hvis der er kalkmalerier i kirken, kan disse nedbrydes i løbet af en årrække.
Omvendt vil for høj luftfugtighed i kirken medføre øget risiko for angreb af skimmelsvamp og borebiller. Skimmelsvamp opstår hyppigst i orglet og har betydning for arbejdsmiljøet for organisten og kirkens øvrige ansatte.

Orglet er ikke, som mange tror, følsomt overfor temperatursvingninger, men det kræver derimod, at luftfugtigheden holdes indenfor bestemte intervaller.

Hvis dataloggeren ligger i kirken over en længere periode afdækkes årstidsvariationerne i luftfugtigheden i kirken, og der kan på baggrund heraf iværksættes de fornødne tiltag.

Tilbud og info

For priser og for yderligere information om dataloggeranalyser kontakt da energirådgiver Anette Klidsbjerg på tlf. 5065 6104 eller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér