Hvorfor er der fugt i min stue?

Sådan undgår du fugt i opholdsrum

Fugt i rummet opstår ofte i forbindelse med den daglige brug af rummet, fx når vi bader, tilbereder mad, bevæger os i rummet eller tørrer tøj indenfor. I løbet af et døgn producerer en familie på fire personer fra 4 til 14 liter vanddamp afhængigt af deres adfærd.

Der udover kan boligens luftfugtighed være forøget, hvis der opsuges fugt fra kælder, eller hvis der tilføres fugt fra et dårligt ventileret rum.

Er der dug på ruderne?

Dug indvendigt på vinduesruderne er en god og enkel indikator på, om indeklimaet er blevet for fugtigt. Årsagen er, at vinduesrammen og ruden normalt er de dårligst isolerede bygningsdele og derfor det sted, vi finder de koldeste overflader, der kan fugten i luften fortættes til vanddråber. Et andet tegn kan være farvede skjolder på vægge, lofter eller bag møbler, der står placeret tæt op ad fx en ydervæg.

I vinduer med 1-lag glas kan det ikke undgås, at der opstår fugt indvendigt på ruden om vinteren pga. rudens dårlige isolerings evne. Med gamle 2-lags termoruder bør der kun sjældent være fugt på ruden. Med de nye energiruder med varm kant, vil der normalt kun kortvarigt opstå fugt indvendigt på ruden i badeværelset.

Er der tynde og uisolerede vægge under vinduerne?

Er der en såkaldt brystningsmur under vinduerne i boligen, skal man være opmærksom på, at det er en af boligens koldeste flader i forhold til de omgivende vægge. En brystningsmur er ofte massiv, altså helt uden isolering.

Ved en udetemperatur på 0 grader og en indetemperatur på 20 grader, vil den indvendige overfladetemperatur på en uisoleret brystningsmur (23 cm tyk) typisk være 14 grader. Er væggen derudover er dækket af et gardin eller lignende, kan temperaturen falde helt ned til 10 grader.

Hvis den relative luftfugtighed (RF) oveni er 50% eller derover, vil der være stor risiko for, at der dannes skimmelsvamp. Når først skimmelvæksten er i gang, forsvinder den ikke, selvom luftfugtigheden i perioder er lavere.

Luft ud og sænk luftfugtigheden

I Danmark er der især mulighed for at opnå en lav relativ luftfugtighed i de koldeste måneder om vinteren ved at lufte ud og varme op. Det er godt, hvis man i de koldeste perioder kan opnå en fugtighed på under 40% RF. Det er også vigtigt at lufte ud om sommeren, men her kan det være næsten umuligt at få luftfugtigheden under det, den er udendørs. Om sommeren er luftfugtigheden udendørs ofte mellem 60 og 80% RF.

Er der problemer med husstøvmider, er det ligeledes en god ide at sørge for ordentlig udluftning. Det er nemlig ikke mængden af støv i boligen, der bestemmer, hvor mange husstøvmider der er – men derimod luftfugtigheden og temperaturen.

Ventilation i beboelsen

Mange boliger er ikke forsynet med mekanisk udluftning eller ventilationsåbninger. Her er det nødvendigt at få nogle gode udluftningsrutiner. Der bør luftes ud i boligen 3 gange om dagen i 5-10 minutter med gennemtræk, samt ekstra udluftning ved fugtskabende aktiviteter, som fx efter bad og madlavning.

Der bør være varme i alle rum på ca. 20 grader. Hvis man ønsker at sove køligt, kan det lade sig gøre ved at slukke for varmen før sidste udluftning og kun have varme på om dagen.

Har du et mekanisk ventilationsanlæg, skal der ifølge Bygningsreglementet være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmet boligareal.

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér