Skolebesøg til udskoling

Til udskolingen tilbyder EnergiTjenesten skolebesøg, der tager fat i de unges eget energiforbrug. I skolebesøgene til udskolingen arbejder vi meget med at øge de unges bevidsthed om de komplekse sammenhænge der er mellem energi, klima og miljø. Undervisningsformen er bundet op på eksperimenter og spil.

Vi skræddersyer også gerne et undervisningsforløb, så det passer til jeres behov. Kontakt os for at høre nærmere.

 

Elforbrug på skolen

Eleverne måler ved hjælp af SparOmeter, medbringes i klassesæt, skolens elforbrug. De undersøger de enkelte apparaters forbrug og beregner et eventuelt elsparepotentiale. Der kan i den forbindelse laves en elsparekampagne på skolen.

Fag: Fysik
Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

Har EU styr på energien?

Et nyudviklet rollespil finansieret af Europanævnet giver eleverne indsigt i, hvordan forskellige interesser skal varetages, når landene i EU skal tage beslutninger. Under en akut energikrise skal repræsentanterne for de forskellige lande enes om, hvad der kan undværes, og hvad der er nødvendigt i deres lande.
Fag: Samfundsfag, geografi og fysik
Pris: 7.000 kr. + moms og materialer - det varer en hel dag fra 8 – 15.

Unges forbrug af tøj, el og mad

Eleverne får her indsigt i, hvordan forbrugsmønstre kan være svære at bryde, samt de konsekvenser de har for miljøet. Eleverne oplever et materiale, som gennem eksempler fra dagligdagen viser, hvor vigtigt det er at handle fremadrettet. Materialet kan opdeles.

Fag: Fysik, geografi, hjemkundskab
Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

Isolering og fugt

Eleverne får i dette forløb indsigt isoleringens betydning har for en bygnings energiforbrug og indeklima. Først introduceres de væsentlige elementer i at isolere, og forsøget viser helt håndgribeligt hvordan de forskellige isoleringsmaterialer påvirker bygningens energiforbrug.

Fag: Fysik/kemi, matematik
Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

Vindenergi

Forløbet består af tre dele, som tager udgangspunkt i vindenergiens muligheder. Eleverne får en teoretisk indføring i vindkraftens muligheder. Eleverne skal løse opgaver, og forsøg, hvor den praktiske og mekaniske del er i fokus. Til sidst diskuterer eleverne resultaterne af deres forsøg.

Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

Solenergi

Forløbet består af forskellige opgaver om solenergi. Forløbet kan sammensættes på flere forskellige måder og giver mulighed for at opleve forskellige former for solenergi.

Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

Teenagere og elforbrug

Undervisningsmaterialet ”Teenagere & elforbrug” har til formål at styrke faglighed i læren om energi og energibesparelser. Undervisningen lægger vægt på at inddrage eleverne aktivt gennem hands-on undervisning, rollespil og fremtidss­cenarier.

Fag: Man vælger et område, der enten berører fysik og geografi, samfundsfag eller matema­tik
Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

Klimatopmøde

I Klimatopmødet er et rollespil, hvor eleverne agerer delegationer og lobbyistgrupper fra forskellige lande, der hver for sig forsøger at præge klimatopmødet med netop deres synspunkter. Spillet har flere runder med møder og forhandlinger og munder ud i nogle enstemmigt vedtagne beslutninger om bekæmpelse af klimaændringer.

Fag: Samfundsfag, geografi og fysik
Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

Klimadebatmøde

Eleverne tager ligesom i topmødespillet, ud fra forskellige roller, stilling til forskellige lokale klimaspørgsmål. Spillet tager udgangspunkt i, hvad man kan gøre i Danmark og er i sin opbygning mindre omfattende end klimatopmødet.

Fag: Samfundsfag, geografi og fysik
Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

CO2 og kulstoffets kredsløb i naturen

Eleverne skal med laboratorieøvelser stifte bekendtskab med CO2 fra respiration, forbrænding og arbejde med begrebet CO2-neutralitet. Dagen afsluttes med, at eleverne præsenterer deres resultater for hinanden og diskuterer CO2-udledningens forbindelse med klimaproblematikken.

Tid: 4 timer
Pris: 5.000 kr. + moms og materialer

Klimaambassadør

Eleverne bliver uddannet til at vejlede naboer, venner og familie om at spare på energien. Eleverne vil få teoretisk og praktisk viden om el, varme og transport, og de vil være med til at gennemgå en bolig for energibesparelser.
Arrangementet er beregnet til at alle 8. klasser på en skole deltager. Der kommer 2 undervisere ud. Klimaambassadør varer fra kl. 8-16.

Fag : Fysik
Tid: 4 timer
Pris: 15.000 kr. + moms

 

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér