Hvad er jordvarme

Jordvarmeanlægget består hovedsagligt af en jordslange, der graves ned i haven og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Når solen skinner, opvarmes jorden og en masse energi bliver dermed lagret i de øverste jordlag. Denne energi trækkes ud af jorden via jordslangen og transporteres via en frostsikker væske ind til varmepumpen. Her omsætter varmepumpen varmen til en så høj temperatur, at det passer til husets vandhaner og radiatorer.

Årsnormfaktor for jordvarme

Årsnormfaktoren er et udtryk for, hvor meget varme varmepumpen leverer for hver kWh el den bruger, set over en normal fyringssæson i Danmark. Dvs. at en årsvirkningsgrad på 3 betyder at varmepumpen set over året leverer 3 kWh varme for hver kWh el den bruger - så jo højere årsnormfaktor des mere effektiv er varmepumpen.

Jordvarmeanlæg har typisk en årsnormfaktor, der ligger fra 2,9 - 3,5 for radiatoranlæg og fra 3,2 - 3,8 for gulvvarme.

Bedst med gulvvarme

Varmepumper er mest effektive ved varmesystemer, der ikke behøver så høj fremløbstemperatur, da effektiviteten typisk falder med 2-3% for hver grad man øger fremløbstemperaturen til centralvarmeanlægget. Det har derfor stor betydning om varmepumpen skal levere 30-35 grader til et gulvvarmeanlæg eller 50 grader til et radiatoranlæg.

En varmepumpe har svært ved at producere varme højere end 55°C. Hvis du på forhånd ved, at dine radiatorer og varmesystem er dimensioneret til en høj fremløbstemperatur, kan du skifte dine radiatorer til større modeller, der kan afgive den samme varme ved en lavere fremløbstemperatur.

Kan du spare på varmen?Prøv også vores varmeberegner, og se om du kan spare på varmen

Areal til jordslanger

Etableringen af jordvarmeanlæg forudsætter, at der er jord nok til at grave slanger ned i. Som en tommelfingerregel kan man regne med ca. 1,5 - 2 meter slange for hver m2 opvarmet boligareal. Har man eksempelvis et hus på 150 m2 skal man derfor regne med 225-300 meter slange.

Jordslangerne nedgraves normalt i en dybde af 0,9 - 1,2 meter og i en afstand fra hinanden på 1 - 1,5 meter. Slangerne udlægges normalt i flere løb med en max. længde på 150 meter. Dvs. skal man have 300 meter slange kræver det mindst to løb.

Den rigtige jord

Det har også stor betydning, hvilken jordtype du har i haven. Har du en meget sandet jord, er virkningsgraden ikke nær så god, som hvis du har en mere lerholdig jord. Dette skyldes, at det er fugten og de vandstrømninger, der er i jorden, som afgiver energien.

Gode råd

  • Etablering af jordvarmeanlæg kræver en godkendelse hos kommunen. Herudover kræver etablering af jordvarmeanlæg en afstand på mindst 50 meter fra vandboringer, hvorfra der udvindes drikkevand.
  • Har du en sø, kan du også i stedet lægge slangerne ud på bunden af søen. Det forudsætter, at der vandgennemstrømning i søen. Der skal stadig søges om tilladelse hos kommunen.
  • Som ejer af et jordvarmeanlæg, skal du sikre at anlægget bliver efterset og kontrolleret af en jordvarmesagkyndig mindst én gang årligt.

Energistyrelsens liste over varmepumperFind den rigtige varmepumpe på Energistyrelsens lister over varmepumper

 

energitjenesten.dk samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. - Læs mere her

Luk og acceptér